Modelowy Klaster Energii Michałowo

Misją Klastra jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców oraz konkurencyjności gospodarki gminy, poprzez aktywizację gospodarczą w zakresie produkcji energii OZE, rozwój infrastruktury energetycznej, poprawę stanu wiedzy i kwalifikacji mieszkańców w zakresie energetyki lokalnej, produkcji energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i zasad ekorozwoju.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Imieniny

pt, 30 lipca 2021, imieniny: Julity, Piotra, Aldony
Powrót na początek strony