Dotacja na przygotowanie programu rewitalizacji

Ilustracja do artykułu ue2.jpg

 

 

Gmina Zabłudów otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministerstwo Rozwoju. Projekt nr WND-POPT.052.3.31.2016 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Gmina Zabłudów jest jedną z 43 gmin w województwie podlaskim, które otrzymały dotację na realizację wyżej wymienionego zadania. Zakwalifikowaliśmy się na 27 miejscu spośród 43 gmin pod względem przyznanych punktów wśród wnioskodawców, którym przyznano grant.

Koszt całkowity projektu równy wynosi – 34 570,00 PLN
Wartość przyznanej kwoty dofinansowania wynosi – 31 113,00 PLN
Wkład własny Gminy Zabłudów to kwota – 3 457,00 PLN

Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Projekt ma na celu wskazanie obszaru zdegradowanego gminy Zabłudów oraz wyznaczenie na terenie gminy potrzeb w zakresie rewitalizacji i wyznaczenia obszarów w których rewitalizacja będzie przeprowadzona. Dzięki wdrożeniu programu rewitalizacji zwiększy się atrakcyjność oraz funkcjonalność Gminy, a także wpłynie on znacząco na jej rozwój.

Przygotowany przez gminę projekt będzie dokumentem stanowiącym podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

BURMISTRZ ZABŁUDOWA

/-/Adam Tomanek

 

 

 

 

Powrót na początek strony