Modernizacja ewidencji budynków

Dotyczy miejscowości: Borowiki, Kowalowce, Kucharówka, Pasynki, Płoskie, Zagruszany oraz Zwierki.

Ilustracja do artykułu Teodolit_3.jpg
Źródło: By pl:user:Radomil - plWiki, uploaded by pl:user:Radomil, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4648301

 

W I kwartale 2020 roku geodeci z Okręgowego Przedsiębuorstwa Geodezyjneo - Kartograficznego Sp. Z.o.o. w Olsztynie, na zlecenie Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, przeprowadzą prace polowe związane z pomiarem budynków na terenie niżej wymienionych obrębów geodezyjnych:

Borowiki, Kowalowce, Kucharówka, Pasynki, Płoska, Zagruszany, Zwierki.

położonych w gm. Zabłudów, pow. białostocki.

Prosimy o umozliwienie geodetom wejścia na posesję, przeprowadzenia pomiarów zewnetrznych ścian budynków i elementów im towarzyszących oraz wykonania dokumentacji fotograficznej.

Uprzedzamy, że w niektórych wypadkach prace polowe mogą odbywać się dwuetapowo, tzn., że geodeci odwiedzą Państwa posesję dwukrotnie.

Powrót na początek strony