Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

  • Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Zabłudowa w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych). *
  • Sprawy z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i opieki dziennej nad dziećmi w Urzedzie Miejskim w Zabłudowie prowadzai Referat organizacyjny, pok. nr 106 tel 85 7188 100 w 34,  e mail oswiata@zabludow.pl ;

  • Jak załatwić sprawę <kliknij tutaj>

 

(*) Wysokość opłaty ustalona uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XXXV/326/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r

Powrót na początek strony