Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach

Muzeum regionalne, załozone przez śp. ks Grzegorza Sosnę i jego żonę matuszkę Antoninę Sosnę. Istnieje od 2009 roku i ma charakter etnograficzno-historyczny. Stała ekspozycja licząca ok. 2000 przedmiotów prezentowana jest w pochodzącym z początku XIX wieku budynku, w którym do 2007 funkcjonowała szkoła podstawowa. Eksponaty pochodzą głównie z okresu po I i II wojnie światowej. Pogrupowano je według ich przeznaczenia i podzielono wg pełnionych przez nie funkcji.

Muzeum odwiedzane jest regularnie przez wycieczki szkolne oraz gości z kraju i zagranicy, o czym świadczą zapisy w prowadzonej książce pamiątkowej. Zwiedzający wpisują wiele słów uznania, podkreślając duże walory dydaktyczno-oświatowe oraz bogactwo i różnorodność kultury ludowej mniejszości białoruskiej na Podlasiu.

Poleć innym:
Powrót na początek strony