Ochotnicze Straże Pożarne

Misja

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej,
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu,
  6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Wysokość ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach

Wysokość ekwiwalentu została określona w drodze uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie nr XXXVII/343/2018. Link do strony z uchwałą: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/rda_prawa_1/uchwaly-rady-miejskiej-w-zabludowie/uchwaly-rady-miejskiej-vii-kadencji-samorzadu/uchway__rok_2018/uchwala-nr-xxxvii3432018.html

Wykaz jednostek działających na terenie Gminy Zabłudów

Kudrycze

Prezes - Jarosław Lul

Pawły

Prezes – Wiktor Martyniuk

Zabłudów - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

Prezes – Jarosław Kazimierczuk

Ciełuszki

Prezes- Piotr Wasyluk

Folwarki Wielki

Prezes – Antoni Jakubowski

Krynickie

Prezes – Marcin Oblacewicz

Nowosady

Prezes – Andrzej Babul

Rafałówka

Prezes – Tomasz Zenon Szczepański

Ryłoby - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

wz. prezesa - Łukasz Maksimiuk

Rzepniki

Prezes – Wacław Tarasiuk

Żuki

wz. prezesa - Sławomir Józwowicz

 

 Link do porozumienia w sprawie ustalenia terenu działania jednostek OSP typu „S' nie włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu białostockiego.

http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/porozumienie.html

Poleć innym:
Powrót na początek strony