Aktualizacja Bazy Azbestowej

W dniach 14- 29. grudnia 2019 r, na zlecenie Gminy Zabłudów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów azbestowych.

Ilustracja do artykułu images.jpg

W związku z powyższym właściciele nieruchomości proszeni są o udostępnienie nieruchomości w celu przeprowadzenia czynności związanych z obmiarem azbestu. Wykonawca zlecenia będzie dysponować upoważnieniem do wykonania niezbędnych czynności wydanym przez Burmistrza Zabłudowa.

Inwentaryzacja jest niezbędna do aktualizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy Zabłudów oraz Aktualizacji Bazy Azbestowej.

A.C

Powrót na początek strony