"Bliżej siebie" - zaproszenie do udziału w warsztatach i konsultacjach

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” zaprasza do udziału w warsztatach oraz konsultacjach indywidualnych dla rodziców z małymi dziećmi w ramach programu „BLIŻEJ SIEBIE”

Program kierowany jest do rodzin przeżywających różne trudności, chcących poprawić swoją sytuację rodzinną. Wsparcie w formie warsztatów kierowane jest do rodziców z dziećmi w wieku 2-6 lat. Ich celem jest wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem, ćwiczenie wzajemnej komunikacji, rozumienia i konstruktywnego odpowiadania na potrzeby dzieci oraz budowanie ich potencjałów rozwojowych. Dodatkowo rodzice będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu rozwoju dzieci oraz samorozwoju poprzez spotkania ze specjalistami z różnych dziecin oraz konsultacje indywidualne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Powrót na początek strony