Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Zabłudów oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zabłudów

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne na terenie Gminy Zabłudów : 1) Szkoła podstawowa w Dobrzyniówce w dniu 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 17.00 2) Wiejski Ośrodek Kultury w Rybołach w dniu 7 grudnia 2016 r. (środa), godz. 17.00 3) Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie w dniu 8 grudnia 2016 r. (czwartek), godz. 17.00

Ilustracja do artykułu ue2.jpg

Obwieszczenie
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego
na terenie Gminy Zabłudów oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zabłudów

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Zabłudów oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zabłudów.

Konsultacje odbędą się w okresie od 2 grudnia 2016r do 2 stycznia 2017 roku

 

Konsultacje odbędą się w formie zbierania uwag do propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zabłudów w postaci papierowej i/ lub elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@zabludow.pl oraz zbierania uwag ustnych w ramach spotkań konsultacyjnych.

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzone zostaną  spotkania konsultacyjne na terenie Gminy Zabłudów :

1) Szkoła podstawowa w Dobrzyniówce w dniu 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 17.00

2) Wiejski Ośrodek Kultury w Rybołach w dniu 7 grudnia 2016 r. (środa), godz. 17.00

3) Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie w dniu 8 grudnia 2016 r. (czwartek), godz. 17.00

4) Świetlica w Kurianachw dniu 14 grudnia 2016r (środa) godz. 17.00

 

Uwagi pisemne można zgłaszać na adres Urzędu Miejskiego w Zabłudowie adres: ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.

Konsultacje będą również przeprowadzane w formie ankiety elektronicznej.

 

Wszelki uwagi będzie można zgłaszać w podanym wyżej terminie.

 

Powrót na początek strony