Konsultacje w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego

Informujemy, iż zgodnie z n/w harmonogramem odbędą się zebrania konsultacyjne w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Zabłudów w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zabłudów na lata 2015-2020+

14.12.2015 r.
Wiejski Dom Kultury w Rybołach – godz. 1600
Szkoła Podstawowa w Rafałówce – godz. 1830

15.12.2015 r.
Świetlica Wiejska w Żukach – godz. 1600
Świetlica Wiejska w Kurianach – godz. 1830

16.12.2015 r.
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie – godz. 1600

Wyłożenie do publicznej wiadomości Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zabłudów na lata 2015-2020+ oraz formularza konsultacyjnego nastąpi w dniu 03.12.2015 r. poprzez opublikowanie na stronie internetowej
http://um-zabludow.pbip.pl
Dokument Planu wraz z formularzem konsultacyjnym znajdują się na stronie BIP Urzędu pod niżej podanym linkiem:
http://um-zabludow.pbip.pl/?event=informacja&id=13046

Powrót na początek strony