RUSZYŁ PROGRAM 500+

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego.

Ilustracja do artykułu LUDZIK500.jpg

Od 1 kwietnia br rodziny mogą się ubiegać o dodatkowe wsparcie finansowe na wychowanie dzieci –„Rodzina 500+”

W gminie Zabłudów realizatorem tego zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

  Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 roku, to będzie obowiązywała zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.

Więcej informacji oraz druki do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie http://www.mops-zabludow.pl/500.html

(JJ)

Powrót na początek strony