Składy obwodowych komisji do spraw referendum

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/87/2015 Burmistrza Zabłudowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. Gmina ZABŁUDÓW Obwodowa Komisja do spraw Referendum...

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/87/2015
Burmistrza Zabłudowa
z dnia 14 sierpnia 2015 r.
 
Gmina ZABŁUDÓW
Obwodowa  Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Zabłudowie
Adres lokalu komisji: Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, ul. A. Mickiewicza 20
 

 
Lp.
 
Imię ( imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
 
Nazwa delegującego do komisji
 
1.
Ewa Biernacka
 
Zabłudów
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
2.
Sylwia Chomicka
 
Nowosady
Partia Polityczna Prawo
i Sprawiedliwość
3.
Emilia Korolczuk
 
Zabłudów
Sojusz Lewicy Demokratycznej
4.
Marzena Andrejczuk
 
Zabłudów
Fundacja Rozwoju Compliance
5.
Edyta Krajewska
 
Kucharówka
 
Polskie Stronnictwo Ludowego
6.
Krystian Wyszyński
 
Dobrzyniówka
 
Fundacja Biznes i Prawo
7.
Sylwia Jabłońska
 
Zabłudów
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”
8.
Angelika Żuk
 
Zabłudów
Stowarzyszenie Patriotyczne
i Samorządowe
,,Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość”
9.
Mateusz Borkowski
Zabłudów
Osoba wskazana przez Burmistrza


Gmina ZABŁUDÓW
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2 w Dobrzyniówce
Adres lokalu komisji: Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, Dobrzyniówka 40
 

 
Lp.
 
Imię ( imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
 
Nazwa delegującego do komisji
 
1.
Agata Stępnicka
 
Dobrzyniówka
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
2.
Monika Syczewska
 
Zagruszany
Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
3.
Ewelina Kuźma
 
Folwarki Małe
Fundacja Rozwoju Compliance
4.
Helena Górska
 
Folwarki Małe
Polskie Stronnictwo Ludowego
5.
Anna Kiertowicz
Zabłudów
Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli
6.
Irena Prończuk
 
Folwarki Małe
 
Fundacja Biznes i Prawo
7.
Sylwia Wyszyńska
 
Dobrzyniówka
Fundacja Rozwiązania HR
8.
Grażyna Obukowicz
 
Zabłudów
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”
9.
Adam Andrejczuk
Zabłudów
Osoba wskazana przez Burmistrza


Gmina ZABŁUDÓW
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3 w Rafałówce
Adres lokalu komisji: Szkoła Podstawowa w Rafałówce, Rafałówce 64
 

 
Lp.
 
Imię ( imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
 
Nazwa delegującego do komisji 
1.
Marta Rećko
 
Zabłudów
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
2.
Dariusz Jacek Drewnowski
 
Rafałówka
Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
3.
Justyna Żukowska
 
Zwierki
Fundacja Rozwoju Compliance
4.
Grażyna Krupińska
 
Kucharówka
Polskie Stronnictwo Ludowego
5.
Jacek Ireneusz Matysewicz
Zabłudów
Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli
6.
Magdalena Bagińska
 
Dobrzyniówka
Fundacja Biznes i Prawo
7.
Beata Dojlidko
 
Zwierki
 
Fundacja Rozwiązania HR
8.
Kamila Prus Zadykowicz
 
Rafałówka
 
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”
9.
Barbara Kulikowska
Zabłudów
Osoba wskazana
przez Burmistrza


Gmina ZABŁUDÓW
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 w Folwarkach Wielkich
Adres lokalu komisji: Strażnica OSP w Folwarkach Wielkich, Folwarki Wielkie 7/1
 

 
Lp.
 
Imię ( imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
 
Nazwa delegującego do komisji
 
1.
Marta Januszkiewicz
 
Zabłudów
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
2.
Adam Regucki
 
Folwarki Małe
Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
3.
Justyna Trochimczuk
 
Folwarki Tylwickie
Sojusz Lewicy Demokratycznej
4.
Urszula Węcławska
 
Zwierki
Fundacja Rozwoju Compliance
5.
Helena Aleksiejczuk
 
Folwarki Małe
 
Polskie Stronnictwo Ludowego
6.
Katarzyna Wyszyńska
 
Dobrzyniówka
Fundacja Biznes i Prawo
7
Anna Karpiuk
 
Dobrzyniówka
Fundacja Rozwiązania HR
8.
Monika Aleksiejczuk
Zabłudów-Kolonia
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”
9
Emilia Kochańska
Zabłudów
Osoba wskazana
przez Burmistrza


Gmina ZABŁUDÓW
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 5 w Zwierkach
Adres lokalu komisji: Była Szkoła Podstawowa w Zwierkach, Zwierki 43
 

 
Lp.
 
Imię ( imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
 
Nazwa delegującego do komisji
 
1.
Marta Pietraszkiewicz
 
Zabłudów
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
2.
Irena Todorczuk
 
Zwierki
Sojusz Lewicy Demokratycznej
3.
Karolina Jasiukiewicz
 
Zwierki
Fundacja Rozwoju Compliance
4.
Eugenia Karczewska
 
Zagruszany
Polskie Stronnictwo Ludowego
5.
Marta Wygonowska
 
Kucharówka
Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli
6.
Zofia Gorlin
 
Zagruszany
Fundacja Biznes i Prawo
7.
Teresa Żyłkiewicz
 
Zwierki
 
Fundacja Rozwiązania HR
8
Bogumiła Mielech
 
Zabłudów
 
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”
9.
Małgorzata Zieniewicz
Rafałówka
Osoba wskazana
przez Burmistrza


Gmina ZABŁUDÓW
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 6 w Krynickich
Adres lokalu komisji: Wiejski Dom Kultury w Krynickich, Krynickie 55
 

 
Lp.
 
Imię ( imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
 
Nazwa delegującego do komisji
 
1.
Ewa Jabłońska
 
Zabłudów
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
2.
Marek Muklewicz
 
Zabłudów
Sojusz Lewicy Demokratycznej
3.
Adrianna Małyszko
 
Żuki
Fundacja Rozwoju Compliance
4.
Bartosz Sobecki
 
Krynickie
Polskie Stronnictwo Ludowego
5.
Magdalena Tarasiuk
 
Rzepniki
 
Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli
6.
Justyna Zadykowicz
 
Zabłudów
Fundacja Biznes i Prawo
7.
Anna Urban
 
Krynickie
Fundacja Rozwiązania HR
8.
Bogdan Lulewicz
 
Zabłudów
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”
9.
Justyna Ostaszewska
Białystok
Osoba wskazana
przez Burmistrza


Gmina ZABŁUDÓW
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 7 w Rybołach
Adres lokalu komisji: Wiejski Dom Kultury w Rybołach, Ryboły 129
 

 
Lp.
 
Imię ( imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
 
Nazwa delegującego do komisji
 
1.
Katarzyna Paszkowka
 
Zabłudów
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
2.
Katarzyna Łukaszuk
 
Rzepniki
Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
3.
Sławomir Iwanowicz
 
Zabłudów
Sojusz Lewicy Demokratycznej
4.
Urszula Kuźma
 
Folwarki Małe
Fundacja Rozwoju Compliance
5.
Karolina Kulikowska
 
Zabłudów
Polskie Stronnictwo Ludowego
6.
Natalia Regucka
 
Zabłudów
Fundacja Biznes i Prawo
7.
Justyna Ausztol
 
 
Krynickie
Fundacja Rozwiązania HR
8.
Roman Łukaszuk
 
Ryboły
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”
9.
Elżbieta Bonifaciuk
Ryboły
Osoba wskazana
przez Burmistrza


Gmina ZABŁUDÓW
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 8 w Halickich
Adres lokalu komisji: Świetlica Wiejska w Halickich, Halickie 3
 
Lp.
 
Imię ( imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
 
Nazwa delegującego do komisji
 
1.
Stanisława Hermanowska
 
Zabłudów
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
2.
Wiesław Czajkowski
 
Halickie
Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
3.
Witold Leoniuk
 
Białostoczek
Sojusz Lewicy Demokratycznej
4.
Kamil Oziabło
 
Folwarki Małe
Fundacja Rozwoju Compliance
5.
Beata Wygonowska
 
Kucharówka
Polskie Stronnictwo Ludowego
6.
Teresa Krzywińska
 
Dobrzyniówka
Fundacja Biznes i Prawo
7.
Katarzyna Barbara Dziemiańczyk
 
Dobrzyniówka
Fundacja Rozwiązania HR
8.
 
Anna Maleszewska
 
Skrybicze
 
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”
9.
Ewa Chmielewska-Nowik
Białystok
Osoba wskazana
przez Burmistrza
                                


Gmina ZABŁUDÓW
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 9 w Zabłudowie
Adres lokalu komisji: Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, ul. A. Mickiewicza 20

 
Lp.
 
Imię ( imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
 
Nazwa delegującego do komisji
 
1.
Krystyna Hankowska
 
Zabłudów
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
2.
Antoni Dołęgiewicz
 
Zabłudów
Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
3.
Barbara Fiedziukiewicz
 
Zabłudów
Sojusz Lewicy Demokratycznej
4.
Ludmiła Andrejczuk
 
Zabłudów
Fundacja Rozwoju Compliance
5.
Halina Michalska
 
Zabłudów
Polskie Stronnictwo Ludowego
6.
Agnieszka Joanna Wasiak-Dąbrowska
 
Protasy
Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli
7.
Jakub Wyszyński
 
Dobrzyniówka
Fundacja Biznes i Prawo
8.
Beata Kiluk
 
Zabłudów
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ,,Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość”
9.
Bogusława Supruniuk
Zabłudów
Osoba wskazana
przez Burmistrza


Gmina ZABŁUDÓW
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 10 w Zabłudowie
Adres lokalu komisji: Szkoła Podstawowa w Zabłudowie
Zabłudów, ul. A. Mickiewicza 20

 
Lp.
 
Imię ( imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
 
Nazwa delegującego do komisji
 
1.
Wojciech Babul
 
Nowosady
Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
2.
Julita Prus
 
Rafałówka
Fundacja Rozwoju Compliance
3.
Antoni Jakubowski
 
Folwarki Wielkie
 
Polskie Stronnictwo Ludowego
4.
Magdalena Dąbrowska
 
Protasy
Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli
5.
Zofia Mierzwińska
 
Zabłudów
Fundacja Biznes i Prawo
6.
Patryk Lipski
 
Dobrzyniówka
Fundacja Rozwiązania HR
7.
Krzysztof Obukowicz
 
Zabłudów
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie)
8.
Ewa Mojsak
 
Zabłudów
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ,,Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość”
9.
Elżbieta Kiertowicz
Zabłudów
Osoba wskazana
przez Burmistrza
Powrót na początek strony