TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny: 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. 2. Dziecko jest urodzone w latach 2002 - 2010. 3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest "wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny" wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z "informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego".

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUSKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu
oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu
rolników.

2. Dziecko jest urodzone w latach 2002 - 2010.

3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest "wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny" wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z "informacją wychowawcy klasy
i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego".

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.

Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS pod nadzorem wyznaczonych pracowników  odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS - ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem. Koszt podróży dziecka odpowiadający równowartości cen biletów PKS i PKP 2 kl.
(w obie strony) pokrywają rodzice/opiekunowie prawni.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdami.
W 2017 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 25.06. - 15.07.2017 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie 12.07. - 01.08.2017 r. oraz

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie 18.07. - 07.08.2017 r.W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druk "wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny" i "informacji wychowawcy klasy i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego".
Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pI.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(85) 7497305 Białystok

(86) 2716110 Za m brów+- ,

(87) 6446714 Augustów

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 05.05.2017 r.

DYREKTOR

OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski

-

Powrót na początek strony