Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej

Projekt ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Zabłudów pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

Ilustracja do artykułu 21f35c52dd5c0219779a9e2c7fc8ad7e.png

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabłudów!

Burmistrz Zabłudowa informuje, że zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.”

Niezbędne jest jednak zebranie danych dotyczących ilości zalegających odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów powinni złożyć do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie pokój nr 106 (Sekretariat) deklarację udziału w ww. programie w terminie do dnia 7 listopada 2019 roku. Deklaracje są dostępne w Referacie Gospodarki Komunalnej  pokój nr 14  oraz do pobrania poniżej.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Folie powinny być czyste tj. opróżnione z zawartości, bez ziemi i innych zanieczyszczeń. Ponadto powinny być przechowywane u rolnika pod dachem, aby nie zalegało na nich błoto, woda czy śnieg.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Zabłudów dotacji z NFOŚiGW w Warszawie, zadanie nie będzie realizowane.

Załączniki

Powrót na początek strony