Wsparcie dla gospodarstw ekologicznych

Fundacja AgriNatura otrzymała grant Fundacji Carrefour na projekt „Demokratyzacja BIO”, którego głównym celem jest pomoc rolnikom ekologicznym w rozwoju towarowej produkcji warzyw.

Ilustracja do artykułu BIO.jpg

Jak zakłada projekt, 20 gospodarstw ekologicznych otrzyma pomoc finansową i merytoryczną w celu zwiększenia wydajności, dzięki temu powinna zwiększyć się też oferta handlowa warzyw ekologicznych dla konsumentów.

Kolejnym celem projektu jest wypromowanie dobrych przykładów mogących stanowić wzór i inspirację dla innych rolników planujących towarową produkcję warzyw ekologicznych. 

Oferowane uczestnikom projektu  wsparcie, będzie obejmować między innymi doradztwo ekspertów rolnictwa ekologicznego oraz przygotowanie planu inwestycyjnego, który pozwoli na rozwój produkcji warzywniczej w gospodarstwie oraz dofinansowanie inwestycji w produkcję warzyw do kwoty 3750 euro. Ponadto odbędą się szkolenia dopasowane do potrzeb uczestników obejmujące takie zagadnienia jak: wymagania klimatyczne i glebowe różnych gatunków i odmian warzyw, agrotechnika, nawożenie i ochrona roślin, dobór odmian, zbiór, przechowywanie oraz przygotowanie do sprzedaży oraz wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie w grupie 20 rolników ekologicznych z całej Polsk.

Zgłoszenia do udziału w projekcie zainteresowani rolnicy mogą przesyłać do 20 września 2018 roku na adres: biuro@agrinatura.pl.  Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego.

Powrót na początek strony