Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zgłoś się do projektu: Business Point! Co oferuje projekt? • szkolenia • dotacja inwestycyjna do 23.000 PLN • wsparcie pomostowe finansowe do 13.500 PLN • wsparcie pomostowe specjalistyczne • Forum Wymiany Doświadczeń

Chcesz otrzymać nawet 36 500,00 PLN na założenie własnej działalności gospodarczej?

Zgłoś się do projektu: Business Point!

 

Co oferuje projekt?

 • szkolenia
 • dotacja inwestycyjna do 23.000 PLN
 • wsparcie pomostowe finansowe do 13.500 PLN
 • wsparcie pomostowe specjalistyczne
 • Forum Wymiany Doświadczeń.

BIURO PROJEKTU:

Fundacja Science Point

ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080 Białystok

Tel.: 607-645-779 lub 85 732 01 22

Mail: office@sciencepoint.pl

www.sciencepoint.pl

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:

 • bezrobotnymi, lub
 • poszukującymi pracy lub
 • nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby starsze po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Spotkanie osób chętnych do udziału w projekcie z organizatorami odbędzie się dn. 13.02.2017 (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Gminy objęte wsparciem:

 • M. Białystok
 • Choroszcz
 • Czarna Białostocka
 • Dobrzyniewo Duże
 • Juchnowiec Kościelny
 • Łapy
 • Supraśl
 • Turośń Kościelna
 • Wasilków
 • Zabłudów

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

PARTNERZY

Powrót na początek strony