Wydłużenie terminu konsultacji w sprawie diagnozy potrzeb społecznych i wyznaczenia obszarów zdegradowanych

Ilustracja do artykułu ue2.jpg

OBWIESZCZENIE
o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Zabłudów oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Zabłudów

 

Prowadząc konsultacje społeczne na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) postanawiam wydłużyć termin konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zabłudów w sposób następujący:

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
na terenie Gminy oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Zabłudów będą prowadzone DO DNIA 23 STYCZNIA 2017 ROKU

 

W związku z tym serdecznie zapraszam mieszkańców naszej Gminy do udziału w konsultacjach społecznych, w tym do wypełnienia ankiety lub formularza zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz lub ankietę można dostarczyć do Urzędu Gminy w sposób następujący:

  1. Drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zablidow.pl
  2. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów,
    ul. Rynek 8 z dopiskiem „REWITALIZACJA GMINY”;
  3. Osobiście do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, Referat 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8
    - do sekretariatu (I-sze piętro); w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00

 

Wszelkie uwagi w przedmiocie rewitalizacji Gminy Zabłudów będzie można zgłaszać w podanym terminie.

BURMISTRZ
Adam Tomanek

Ankieta w sprawie rewitalizacji

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCciB-7lezGvMloPEcKATr976xQ-PmQNH0PEvZkonQ6DBwbw/viewform

Formularz zgłaszania uwag

https://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/resource/file/preview/id.12484

Powrót na początek strony