Zarobki emerytów i rencistów KRUS

Od 1 grudnia 2016 r. ulegają zmianie dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu z dnia 10 listopada 2016 r. o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 r., które wyniosło 4.055 zł 04 gr, zmieniają się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów.

Od dnia 1 grudnia 2016 r. kwoty te wynoszą:

-     70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.838 zł 60 gr - przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty rolniczej,

-     130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr - przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej,

-     przychody między kwotą 2.838 zł 60 gr a 5.271 zł 60 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 563 zł 05 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 478 zł 62 gr.

 

 

                                                                                                                                             Iwona Nagórka

                                                                                                                                             Specjalista

                                                                                                                                             OR KRUS w Białymstoku

 

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

 

 

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego

na dzień 01.12.2016 r.

 1. emerytura i renta podstawowa                                                                                 

882 zł 56 gr

 

 1. dodatek pielęgnacyjny

208 zł 67 gr

 1. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

313 zł 01 gr

 1. dodatek kombatancki

208 zł 67 gr

 1. dodatek z tytułu tajnego nauczania

208 zł 67 gr

 1. dodatek kompensacyjny

31 zł 30 gr

 1. dodatek dla sieroty zupełnej

392 zł 20 gr

 1. świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż

 

208 zł 67 gr

 1. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż

208 zł 67 gr

 1. ryczałt energetyczny

166 zł 05 gr

 1. zasiłek pogrzebowy

   4.000 zł 00 gr

 1. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego:

 

 

2.838 zł 60 gr

         70%

       130%  

5.271 zł 60 gr

 1. kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130%

 

563 zł 05 gr

 1. kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej
  85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 %

 

 

478 zł 62 gr

 1. zasiłek macierzyński

1.000 lub 705 zł

Powrót na początek strony