Rubryka sołecka

Nazwa sołectwa
wraz z jednostkami
podległymi                                Imię i nazwisko sołtysa

 

Aleksicze                                     Iwanowicz Katarzyna

Białostoczek                                Sadowska Edyta

Bobrowa                                     Kozłowski Jarosław

Ciełuszki                                     Charytoniuk – Michiej Grażyna

Dawidowicze                                Siemieniuk Maria

Dobrzyniówka:

- Teodorowo                               Szotko Piotr

Folwarki Małe:

- Krasne                                    Anna Kropiwnicka

Folwarki Tylwickie                        Kuźma Jan

Folwarki Wielkie                          Abramowicz Katarzyna

Gnieciuki                                    Parafianowicz Janina

Halickie:                                     Czajkowski Jacek

Kamionka                                   Dobiecki Paweł

Kaniuki                                      Turowski Mirosław

Kolonia Zabłudów                        Przymierski Romuald

Kołpaki                                       Jakubowska Wiesława

Kowalowce                                  Kusznier Barbara

Koźliki                                         Samojlik Jerzy

Krynickie                                     Jabłoński Antonii

Kucharówka                                 Krupińska Grażyna

Kudrycze                                     Jastrzębski Dariusz

Kuriany                                        Gorustowicz Anna

Laszki                                          Korolczuk Emilia

Łubniki                                         Nowicki Dariusz

Małynka                                        -----------------  

Miasto Zabłudów                           Katarzyna Tutaj

Miniewicze                                    Abramowicz Bogusław

Nowosady                                    Radziszewski Marcin

Ochremowicze                              Janowicz Jacek Jarosław

Olszanka                                      Świętorzecki Tomasz

Ostrówki                                      Szestawicki Wiesław

Pasynki                                        Stankiewicz Jarosław

Pawły                                           Filipiuk Jolanta

Płoskie                                         -----------------   

Protasy                                        Kuźmicz Zdzisław

Rafałówka                                    Czołpik – Kiełbasa Monika

Ryboły                                         Fiedoruk Tamara

Rzepniki                                       Sawicka Agnieszka

Sieśki                                           Lipska Nina

Skrybicze:

- Bogdaniec                                 Szymczukiewicz Szymon

Solniki                                          Leończuk Leon

Tatarowce:

- Rudnica                                     Szwarc Dorota

Zacisze                                        Gierasimczuk Andrzej

Zagruszany                                  Andrzejuk Jarosław

Zajezierce:

- Kościukówka

- Łukiany

- Słomianka                                   Minko Zbigniew

Zwierki                                          Aneta Grygorczuk

Żuki                                              Józwowicz Sławomir

Żywkowo                                       Presnarowicz Jarosław

 

 

Powrót na początek strony