Projekt uchwały budżetowej

Budżet 2019 roku obfituje w dużą ilość inwestycji niezbędnych dla rozwoju gmin. Z jednej strony stanowi ogromne wyzwanie zarówno w sensie finansowym jak i realizacyjnym, z drugiej jedyną swego rodzaju szansą na przezwyciężenie zapóźnień rozwojowych.

Ilustracja do artykułu 100_0558.JPG

Wydatki na inwestycje stanowią niemal 29,46% wydatków ogółem i skierowane są w strategiczne z punktu widzenia  gminy przedsięwzięcia inwestycyjne, w większości  dofinansowane ze środków unijnych.

Budżet pokazuje skalę zaangażowania  inwestycyjnego, działań kierunkowych i tego jak bardzo gmina pragnie się zmienić w przeciągu najbliższych lat. Ogromna, w wymiarze lokalnym kwota środków asygnowanych w 2019 roku na inwestycje (14 580 236 zł) jest kontynuacją działań podjętych  już w latach 2017 – 2018.

Niezaprzeczalnie, największym kosztem planowanych inwestycji jest wzrost deficytu i zadłużenie gminy. Wydaje się jednak, że koszt ten zmuszeni jesteśmy ponieść aby gmina mogła zapewnić sobie wejście na ścieżkę trwałego rozwoju społeczno – ekonomicznego, opartego  na inwestycjach przyczyniających się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przyciągania nowych inwestorów, stymulowania procesu tworzenia miejsc pracy, podnoszenia jakości życia obecnych mieszkańców i wzmożenia procesu osiedlania się kolejnych.

Projekt uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej opublikowano na strnie BIP Urzędu pod niżej podanym linkiem:

http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/budzet-gminy/budet_2019/projekt-uchwaly-budzetowej--wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-zabludow.html

 


Tekst opracowano na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Zabłudów na 2018 rok

Powrót na początek strony