Lista stron

 • Ilustracja do artykułu praca.jpg

  I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Radni oraz burmistrz otrzymają zaświadczenia o wyborze, po czym złożą ślubowanie.
  W dalszej części obrad przewidziany jest wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu Burmistrz podziękowanie.jpg

  Wystąpienie Burmistrza Zabłudowa - Adam Tomanka

  Wystąpienie skierowane do Mieszkańców Gminy Zabłudów w związku z wyborem na Urząd Burmistrza , na kolejną kadencję samorządu.

  Czytaj więcej
 • alt=""

  Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu

  Na ostatniej sesji radni podjęli aż 50 uchwał, z których zdecydowaną większość stanowiły statuty sołectw. Prace legislacyjne nad tymi dokumentami jak i nad zmianą Statutu Gminy Zabłudów trwały od lutego br. W końcu - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami możliwe było podjęcie stosownych uchwał przez Radę.
  Nowe statuty sołectw wejdą w życie z dniem 9 listopada 2018r.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu nowa rada.jpg

  Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Zabłudów.

  Obecny burmistrz - Adam Tomanek został wybrany na kolejną kadencję!
  Do Rady Miejskiej w Zabłudowie weszło 13 kandydatów reprezentujących KWW Jeśteśmy z Gminą Zabłudów. Z Komitetu Wyborców Wspólnota Gminna Zabłudów mandat radnego uzyskal tylko jeden radny - Dariusz Drewnowski - okręg nr 7. Przypominamy, że w okręgu nr 8 radnym został jedyny kandydat - Pan Paweł Dobiecki.
  Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Naszej Gminy!

  Czytaj więcej
 • alt=""

  Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Ostatnia sesja Rady VII kadencji samorządu odbędzie się w dniu 16 października. Radni wprowadzą zmiany do statutu Gminy Zabłudów, który będzie obowiązywał od nowej kadencji. Podejmą także 45 uchwał w sprawie statutów dla sołectw. Istotnym punktem sesji będzie uchwała w sprawie uchwalenia planu miejscowego dla części miejscowości Gnieciuki. Ponadto Rada rozpatrzy zaproponowane przez Burmistrza zmiany do projektu budżetu Gminy Zabłudów na 2018 rok.
  JJ

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 40 sesja.jpg

  Dotacja dla niepublicznych przedszkoli

  Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie została zwołana na wniosek burmistrza w celu podjęcia jednej, acz istotnej uchwały, która pozwoli na dotowanie ze środków gminy niepublicznych szkół, przedszkoli i żłobków.

  Czytaj więcej
 • alt=""

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 września 2018r o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 39 sesja obraz.jpg

  Nagranie z obrad sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Radni podjęli m.in. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża piasku Ryboły oraz planu miejscowego części obrębu geodezyjnego Borowiki i Zwierki z przeznaczeniem na cmentarz klasztorny.
  Podjęte zostały także uchwały dotyczące usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zabłudów. Brzmienie tych uchwał dostosowano do nowych regulacji zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  Rada zatwierdziła zaproponowane przez burmistrza zmiany w budżecie na 2018 rok mające na celu zwiększenie deficytu gminy. Kredyt zostanie zaciągnięty w celu realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków UE, które to środki Gmina uzyska dopiero w 2019 roku.

  Czytaj więcej
 • alt=""

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Rada ustali m.in. zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zabłudów.

  Czytaj więcej
 • alt=""

  Obrady sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 lipca 2018r

  Rada podjęła uchwały dotyczące ulg dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie naszej Gminy. Określone zostały także zasady udzielania wsparcia mieszkańcom w zakresie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

  Czytaj więcej

Realizowane projekty

Powrót na początek strony