Lista stron

 • alt=""

  Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Gminy Zabłudów

  Burmistrz Zabłudowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały nr V/39/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabłudów. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 30 lipca 2018r do 20 sierpnia 2018r,

  Czytaj więcej
 • alt=""

  Konsultacje ws. statutów sołectw i miasta Zabłudów

  Konsultacje trwają od 9 lipca 2018r do 30 lipca 2018r i prowadzone są w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektów uchwał w sprawie statutów sołectw i miasta Zabłudów.

  Czytaj więcej
 • alt=""

  XXXVII sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018r

  Obradująca w dniu 28 czerwca 2018 roku Rada Miejska w Zabłudowie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Zabłudowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Zabłudów za 2017 rok.
  Jak wynika z sprawozdania, zaplanowane na 2017 rok dochody w wysokości 37.126.213 zł. wykonano w kwocie 36.786.685 zł, co stanowiło 99 % planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 35.099.175, co stanowi 95,6 % zaplanowanych rozchodów.
  Ponadto na sesji zostały podjęte uchwały dotyczące:
  - zmian w budżecie Gminy Zabłudów,
  - ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków OSP działających na terenie Gminy Zabłudów,
  - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Kucharówka w gminie Zabłudów,
  - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie rzeki Białej oraz drogi krajowej nr 19, we wsi Kuriany w gminie Zabłudów,
  - konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmian w statucie Gminy Zabłudów oraz uchwalenia nowych statutów sołectw,
  - ustalenia wynagrodzenia burmistrza Zabłudowa

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu żałoba.jpg

  Kondolencje z powodu śmierci Pani Zofii Mierzwińskiej - byłej Radnej Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zofii Mierzwińskiej - Wspaniałego Człowieka, byłej radnej przez wiele lat związanej z Gminą Zabłudów.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu komitet.jpg

  Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji - decyduj o swojej miejscowości

  Zachęcamy do współpracy mieszkańców, poprzez dołączenie do Komitetu Rewitalizacji. Komitet taki reprezentuje interesy mieszkańców, wyraża opinie w związku z prowadzonymi działaniami rewitalizacyjnymi. Członkowie komitetu wspólnie mogą dyskutować na temat planowanych rozwiązań i sposobu realizacji projektów. Są oni niezbędnym łącznikiem między organami gminy, a mieszkańcami i gwarantem sukcesu prowadzonych działań.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 35 sesja.jpg

  Obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Rada podjęła uchwały dotyczące:
  1. planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bobrowa;
  2. planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze wsi Protasy, Łubniki i Zwierki;
  3. planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Kuriany - Etap I;
  4. wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości;
  5. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
  6. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zabłudów.
  Nie uzyskała większości głosów, w skutek czego nie została podjęta uchwała dotycząca podziału Gminy Zabłudów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Obwody głosowania i ich granice ustali Komisarz wyborczy.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 34 sesja.jpg

  XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie

  W dniu 12 marca 2018 r miała miejsce sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie. Na sesji radni uchwalili nowe okręgi wyborcze.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu 33sesja.jpg

  Obrady XXXIII, nadzwyczajnej sesji Rady

  Posiedzenie odbyło się w dniu 12 marca 2018r

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu obraz 32 sesja.jpg

  XXXII Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Sesja odbyła sie na dwóch posiedzeniach: w dniu 28 lutego 2018r i 1 marca 2018r

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu zdjecie 31 sesja.jpg

  XXXI Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie

  Nagranie z obrad XXXI sesji z dnia 14 lutego 2018r

  Czytaj więcej

Realizowane projekty

Powrót na początek strony