Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

Przedmiotem obrad będą m.in zmiany w budżecie Gminy Zabłudów na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków, a także zaplanowanych do realizacji inwestycji. W związku z zakończonymi konsultacjami społecznymi, na podstawie diagnozy potrzeb, Rada wyznaczy obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Zabłudów oraz podejmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.


Or.0002.6.2017

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  (t.j Dz. U. 2016 r., poz. 446), zwołuję XXVII, nadzwyczajną  Sesję Rady Miejskiej
w Zabłudowie
VII kadencji samorządu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 lipca 2017r, o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2017 rok;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów;
  8. Zamknięcie obrad.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki

Powrót na początek strony