ZAWIADOMIENIE O XII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

Ilustracja do artykułu prawo sesw.jpg

Or.0002.2.2016

 

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594. Z zm.), zwołuję na dzień 30 marca 2016r, XIV Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji;
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Zabłudów na 2016 rok,
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabłudów;
 8. Wprowadzenie zmian do projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji i informacji podatkowych;
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/104/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Nr 1489B na odcinku Żuki – Pasynki – I etap”;
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży oraz określenia zasad sytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych;
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosków w sprawie przekazania trwałego zarządu;
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosków w sprawie przekazania trwałego zarządu;
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zabłudów;
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie;
 15. Informacja z realizacji zadań MOPS w Zabłudowie w 2015 roku;
 16. Interpelacje i zapytania radnych;
 17. Wolne wnioski;
 18. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Rogucki

Rezerwacja na wydarzenie

ZAWIADOMIENIE O XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

Wydarzenie nie jest objęte rezerwacją.

Imieniny

czw, 16 września 2021, imieniny: Edyty, Korneliusza, Cypriana
Powrót na początek strony