ZAWIADOMIENIE O XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2016r. poz.446), zwołuję na dzień 28 czerwca 2016r, XVII Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Or.0002.5.2016

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabłudów za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zabłudowa za 2015 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy
   za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zabłudowa absolutorium za 2015 rok;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2016 rok;
 8. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza Zabłudowa
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
 11. Przyjęcie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej;
 12. Interpelacje i zapytania radnych;
 13. Wolne wnioski;
 14. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał zamieszczono w kategorii „Projekty uchwał”

http://um-zabludow.pbip.pl/?event=kategoria&id=684

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Rogucki

 

 

 

 

 

Powrót na początek strony