Zawiadomienie o XVIII, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zabudowie

Or.0002.6.2016

 

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2016r. poz.446), zwołuję na dzień 30 sierpnia 2016r - XVIII, nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu.

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie.

 

Proponowany przez Burmistrza Zabłudowa porządek obrad:

  1. Otwarcie;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/102/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na realizację zadań inwestycyjnych
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zabłudów
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zabłudów udostępnionych dla operatorów
    i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2015 rok;
  7. Zamknięcie obrad.

 

 Prpjekty uchwał

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki

Imieniny

pt, 17 września 2021, imieniny: Franciszka, Roberta, Justyna
Powrót na początek strony