ZAWIADOMIENIE O XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

W porządku obrad sesji przewidziano m,in. przyjęcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Ilustracja do artykułu stray herb.JPG

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 2016 r., poz. 446), zwołuję XXI Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 Projekty uchwał do pobrania na stronie BIP

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie;

 2. Przyjęcie porządku obrad;

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, a zwłaszczaz wykonania uchwał Rady;

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2017 roku;

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 roku;

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Zabłudów na 2017 rok;

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabłudów na lata 2017 – 2020;

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2016 rok;

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości;

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków korzystania z pomieszczeń w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zabłudów;

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów”;

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Protasy, Łubniki i Zwierki;

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową;

 16. Przyjęcie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej (materiały dostępne na stronie internetowej BIP Gminy Zabłudów oraz przekazane pocztą elektroniczną);

 17. Interpelacje i zapytania radnych;

 18. Wolne wnioski;

 19. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Rogucki

Imieniny

czw, 16 września 2021, imieniny: Edyty, Korneliusza, Cypriana
Powrót na początek strony