Dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zabłudów”

Dzięki wymienionym środkom finansowym przeprowadzony zostanie odbiór i utylizacja azbestu z nieruchomości gminy Zabłudów od mieszkańców którzy złożyli stosowne wnioski zakwalifikowane do realizacji.

Ilustracja do artykułu Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.jpg
Opis ilustracji: element dekoracyjny - logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Gmina Zabłudów uzyskała dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zabłudów” ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy) termin wykonania zadania do 15.10.2020 r.

Powrót na początek strony