Gmina Zabłudów zakupi kolejny nowy wóz strażacki

23 czerwca 2020 roku na placu w Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych województwa podlaskiego zostały wręczone promesy na zakup 19 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Ilustracja do artykułu Komenda PSP.jpg
fot źródło: http://straz.bialystok.pl/2020/06/23/promesy-na-zakup-19-wozow-strazackich-dla-jednostek-osp/

Wręczenia promes dokonali: dr inż. Maciej Borzyszkowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP, druh Andrzej Koc Prezes ZOW ZOSP RP, nadbryg. Jarosław Wendt Podlaski Komendant Wojewódzki PSP.

Wśród planowanych zakupów uwzględnione zostały także potrzeby Gminy Zabłudów.

W tym celu zaplanowane zostały  środki finansowe z następujących źródeł:

  • Środki własne gminu                          – 300 000 zł,
  • Dotacja budżetowa ze środków ksrg    – 80 000 zł.
  • Środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW – 380 000 zł,
  • Wsparcie Powiatu Białostockiego          – 40 000 zł

Termin wykorzystania dofinansowania upływa z dniem 20 grudnia 2020 roku.

Powrót na początek strony