Instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabłudów

Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych dostarczających energię na potrzeby 9 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Zabłudów.

Ilustracja do artykułu gmina.jpg

W dniu 13 marca 2020 r. Gmina Zabłudów podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabłudów” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych dostarczających energię na potrzeby 9 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Zabłudów.

Obiekty objęte projektem to:

- Oczyszczalnia ścieków w Zabłudowie,

- Hydrofornia w Kurianach,

- Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Zabłudowie,

- Hydrofornia w Zabłudowie, ul. Zamiejska,

- Hydrofornia w Pawłach,

- Gimnazjum w Zabłudowie,

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabłudowie,

- Hydrofornia w Krynickich,

- Hydrofornia w Białostoczku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Zabłudów poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej. Energia OZE wyprodukowana w ramach projektu będzie wykorzystywana głównie na własne potrzeby.

Wartość całkowita projektu: 1 859 413,59 zł.

Wartość dofinasowania: 1 289 339,37 zł.

(M.P.)

Powrót na początek strony