Spotkanie partnerów projektu transgranicznego

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Gminy Dobrzyniewo Duże, Straży Pożarnej Pagegiai i Gminy Zabłudów.

Ilustracja do artykułu DSCN1953.JPG

 

 

W dniu 08 – 09.05.2019 r. w Supraślu odbyło się spotkanie partnerskie organizowane przez Lidera Projektu - Gminę Dobrzyniewo Duże, w ramach projektu „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” Nr LT-PL-3R-255.

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

- dokonano przedstawienia osób i zakresu obowiązków poszczególnych osób, zaangażowanych w realizację projektu;

- przeprowadzono szczegółową analizę budżetu;

- ustalono szczegółowy harmonogram realizacji wydarzeń u poszczególnych partnerów projektu;

- omówiono program konferencji otwierającej projekt;

- ustalono termin kolejnego spotkania partnerskiego, którego organizatorem będzie Straż Pożarna w Pagegiai.

 

On 08 - 09/05/2019, a partner meeting organized by the Project Leader - the Dobrzyniewo Duże Commune took place in Supraśl as part of the project "Strengthening public administration and cooperation for improving the safe LT-PL environment. No. LT-PL-3R-255

 

The meeting was attended by representatives of the project partners: the Dobrzyniewo Duże commune, the Pagegiai fire brigade and the Zabłudów commune.

 

During the meeting the following issues were discussed:

- the persons involved in the project implementation  and their

  responsibilities were presented;

- a detailed budget analysis was carried out;

- a detailed schedule was set for the implementation of events at individual

  project partners;

- the program of the conference opening the project was discussed;

- the date of the next partner meeting, the organizer of which will be the Fire

  Brigade in Pagegiai.


Interreg V-A Lithuania–Poland  Cooperation Programme 2014-2020, Project No LT-PL-3R-255
“Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment

Powrót na początek strony