Spotkanie partnerskie w Pagėgiai - 13 – 14 września 2019 r.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Gminy Dobrzyniewo Duże, Straży Pożarnej Pagegiai i Gminy Zabłudów

Ilustracja do artykułu 13,14 wrześ.jpg

 

 

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

 


 

W dniach 13 – 14.09.2019 r. w Pagėgiai na Litwie odbyło się spotkanie partnerskie organizowane przez partnera Projektu – Straż Pożarną Pagėgiai, w ramach projektu „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” Nr LT-PL-3R-255.

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

- omówiono dotychczasowe działania w ramach programu,

- omówiono sprawy organizacyjne najbliższych wydarzeń w ramach programu.

 

Partner meeting in Pagėgiai -13 – 14.09.2019 r.

 

On 13-14.09.2019 in Pagėgiai in Lithuania, a partner meeting organized by the project partner – Pagėgiai municipality Fire service took place, as part of the project "Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment" No. LT-PL-3R -255.

 

The meeting was attended by representatives of the project partners: Dobrzyniewo Duże Commune, Pagegiai municipality Fire service and Zabłudów Commune.

 

During the meeting the following issues were discussed:

- previous program activities have been discussed,

- organizational issues of the next events under the program were discussed.

 

 

 

                  Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme, Project No LT-PL-3R-255
             “Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment
Powrót na początek strony