Szkolenie strażaków

„Rola strażaka podczas klęski żywiołowej” - 23 września 2019 r - Bobrowa.

Ilustracja do artykułu z1.JPG

 

 

 

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

 

 

W dniu 23.09.2019 r. w Hotelu Bobrowa Dolina w Bobrowej odbyło się szkolenie strażaków pn.

„Rola strażaka w przypadku klęski żywiołowej”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Gminę Zabłudów w ramach projektu Nr: LT-PL-3R-255 pod nazwą: „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” – „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL”. Projekt jest realizowany w ramach programu współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.  W szkoleniu uczestniczyło 55 osób: 20 strażaków z Dobrzyniewa Dużego, 20 z Zabłudowa oraz 15 z Pagėgiai. Na szkoleniu omówiono praktyczne przykłady działań strażaków podczas wypadków różnego rodzaju: wybuch butli gazowej, pożar lasu, wpadnięcie do studni, wypadek drogowy autokaru, silne nawałnice i burze. Ponadto dokonano klasyfikacji stanów nadzwyczajnych, omówiono segregację wstępną poszkodowanych oraz kartę udzielonej pomocy medycznej. Następnie przedstawiono procedury kwalifikowanej pomocy medycznej, resuscytacji krążeniowej oraz krążeniowo oddechowej oraz defibrylacji półautomatycznej AED. Resuscytację mogli przećwiczyć strażacy na specjalnym fantomie z możliwością odczytu parametrów określających skuteczność prowadzonych działań ratunkowych.

Z uwagi na fakt, że w spotkaniu uczestniczyli strażacy z Polski i Litwy, umożliwiło to wymianę ich doświadczeń oraz porównanie sposobów działania przez obydwie grupy.

 


Joint trainning of firefighters “The role of firefighter in case of natural disasters” 23.09.2019 r. Bobrowa.

 

On 23/09/2019 at the Bobrowa Dolina Hotel in Bobrowa a training of firefighters took place. "The role of a firefighter in a natural disaster." The training was organized by the Zabłudów commune as part of the project No: LT-PL-3R-255 under the name: "Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment" The project is implemented as part of the Interreg V-A Lithuania - Poland cooperation programme. 55 people participated in the training: 20 firefighters from Dobrzyniewo Duże, 20 from Zabłudów and 15 from Pagėgiai. The training discussed practical examples of firefighters action during various types of accidents: gas cylinder explosion, forest fire, falling into a well, a bus road accident, severe storms and thunderstorms. In addition, the state of emergency was classified, pre-segregated victims and the medical aid card were discussed. Next, qualified medical assistance, cardiopulmonary resuscitation and AED semi-automatic defibrillation procedures were presented. Firefighters could practice resuscitation on a special phantom with the option of reading the parameters determining the effectiveness of rescue operations. Due to the fact that the meeting was attended by firefighters from Poland and Lithuania, this enabled the exchange of their experience and comparison of ways of action by both groups.

 

 

 

 

 

 

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme, Project No LT-PL-3R-255
“Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment "

Powrót na początek strony