Wdrożenie środków zapobiegania pożarom i wypadkom dla osób starszych

W dniu 29.11.2019 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Ciełuszkach odbyło się szkolenie pn. "Wdrożenie środków zapobiegania pożarom i wypadkom dla osób starszych".

Ilustracja do artykułu 112.jpg

 

 

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

 


Osobą prowadzącą szkolenie był Jarosław Kazimierczuk - Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie. Podczas swojej prezentacji przedstawił główne zagrożenia z jakimi mają do czynienia osoby starsze w swoich gospodarstwach domowych. Szerzej omówił problem zatruć czadem oraz przyczyny powstawania pożarów.

Na spotkanie przybyła liczna grupa mieszkańców Ciełuszek oraz okolicznych miejscowości. Na  gości czekał drobny poczęstunek. Otrzymali oni również ulotkę informacyjną dotyczącą zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym oraz gadżet w postaci mini apteczki.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Miejski w Zabłudowie w ramach programu pn. "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL"


Training: “Implementation of fire and accident prevention measures for elderly people" – Ciełuszki 29.11.2019.

On November 29, 2019 at 18.00 in the village common room in Ciełuszki, a training took place “Implementation of fire and accident prevention measures for elderly people". The trainer was Jarosław Kazimierczuk - Chief of the Volunteer Fire Brigade in Zabłudów. During his presentation, he presented the main threats faced by older people in their households. He further discussed the problem of carbon monoxide poisoning and the causes of fires. A large group of inhabitants of Ciełuszki and surrounding villages came to the meeting. A small snack was waiting for the guests. They also received an information leaflet on the prevention of dangerous situations and a gadget in the form of a mini first aid kit.

The training was organized by the Municipal Office in Zabłudów as part of the program called "Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment"

 

 

 

 

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme, Project No LT-PL-3R-255
“Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment
Powrót na początek strony