KOLEKTORY SŁONECZNE / INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE ZABŁUDÓW

Panele fotowoltaiczne ułożone na czerwonej połaci dachu budynku jednorodzinnego. Na pierwszym planie żywopłot

Zabłudów, 03.03.2017 r.

OOGŁOSZENIE

KOLEKTORY SŁONECZNE / INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE ZABŁUDÓW

 

       Burmistrz Zabłudowa informuje, iż Gmina Zabłudów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, którego efektem będzie wytwarzanie energii elektrycznej lub cieplnej w związku z instalacją kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w nieprzekraczalnym terminie do 10.03.2017 r.

Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest wypełnienie ankiety i deklaracji uczestnictwa, która dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz na stronie internetowej www.um.zabludow.wrotapodlasia.pl.

Deklaracje należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w sekretariacie.

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju 204, telefonicznie pod numerem telefonu: (85) 718 81 00 w. 35.

Burmistrz Zabłudowa

Adam Tomanek

Powrót na początek strony