Komputery dla szkół

Gmina Zabłudów pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” w formie grantu o wartości 60 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli

Ilustracja do artykułu 20200604_094609.jpg

W związku z występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, nastąpiło zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie zajęć w domu. Od 1 kwietnia 2020 roku uruchomiony został konkurs, w ramach którego wszystkie gminy i powiaty mogły wnioskować o dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego umożliwiającą realizację zdalnych lekcji.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, Gmina Zabłudów złożyła wniosek i pozyskała dofinansowanie na zakup 20 laptopów do nauki zdalnej.

Przyznana kwota dotacji wynosi: 60 000,00 zł

Zakupione 20 szt komputerów przekazanych zostało do placówek oświatowych z terenu gminy:

  • Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłudowie – 8 szt.
  • Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rafałówce – 4 szt.
  • Szkoła Podstawowa im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku – 4 szt.
  • Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce – 4 szt.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola  

 

 

Powrót na początek strony