Nowe interaktywne tablice w szkołach

W ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych zakupione zostaną tablice interaktywne do szkół w Dobrzyniówce, Rafałówce i Białostoczku.

Ilustracja do artykułu aktywna tablica.jpg

Gmina Zabłudów - w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych

"Aktywna tablica",

otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 42 000 zł z budżetu Państwa na zakup pomocy dydaktycznych:

  • do Szkoły Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku – 14 000 zł,
  • do Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce – 14 000 zł,
  • do Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce – 14 000 zł.

 Udzielona dotacja stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny gminy Zabłudów wyniósł 3500,00 zł, co stanowi 20% kosztów. Z powyższych środków zostaną zakupiona tablica interaktywna, projektor multimedialny, zestaw głośników i monitor interaktywny.

Założeniem programu jest przesłanie, iż jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Wsparcia finansowego udzielono na podstawie umowy  Nr 45/2018 z dnia 20 czerwca 2018r podpisanej pomiędzy Burmistrzem Zabłudowa,  a Wojewodą Podlaskim reprezentującym Skarb Państwa.

Powrót na początek strony