Nowy samochód w jednostce OSP w Zabłudowie

Dzięki wsparciu wielu instytucji, firm i mieszkańców Gminy Zabłudów został zakupiony nowy, średni samochód ratowniczo - gaśniczy do jednostki OSP w Zabłudowie.

Wóz strażacki zakupiony do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie

Jednostka ta, podobie jak OSP w Rybołach jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obie jednostki są w pełni przygotowane do udziału w akcjach ratowniczych – to oznacza, że ich członkowie są odpowiednio wyposażeni i przeszkoleni, mają ubezpieczenie i przeszli badania lekarskie.

Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 999 990,00zł. Środki na ten cel pochodziły z niżej wymienionych źródeł:

Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku -380.000,00zł w tym:

  • dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 12500,00zł;
  • dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 367500,00zł;

Dotacja Gminy Zabłudów - 420000,00zł;

Dotacja  Powiatu Białostockiego –40000,00zł;

Środki własne  Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie – 79990,00zł ( datki przekazane przez mieszkańców, firmy oraz diety strażaków);

Dotacja z Komendy Głównej PSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 80000,00zł.

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia - w imieniu strażaków, serdecznie dziękuję.

Burmistrz
Adam Tomanek

 


(J.J) (J.O)


Opis ilustracji: zdjęcie przedstawia   samochód strażacki w czerwono - żółtych barwach.
Powrót na początek strony