Odbiór robót związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umów o dofinansowanie: nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0004/17-00 z dnia 28.09.2017 r. oraz nr UDA-RPPD.04.01.02-20-0003/17-00 z dnia 28.09.2017 r.

Ilustracja do artykułu białostockA4.jpg

 

W dniu 10.10.2018 r. podpisany został protokół odbioru końcowego robót związanych z realizacją projektu pn. „Projekt zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
w Zabłudowie”.

Projekt zintegrowany obejmował swoim zakresem przebudowę drogi krajowej nr 19 wraz z niezbędną przebudową infrastruktury oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych
w Zabłudowie, zlokalizowanych bezpośrednio przy przebudowanym odcinku drogi krajowej, polegające na przebudowie drogi gminnej, budowie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowie drenaży, budowie niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego, przebudowie telefonicznej linii kablowej oraz budowie kanału technologicznego.

Osiągnięto zakładane efekty projektu:

- długość wybudowanych dróg gminnych – 0,23 km,

- długość przebudowanych dróg krajowych – 0,38 km,

- całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 0,61 km,

- powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych – 4,60 ha.

 (M.P)

Powrót na początek strony