Podpisanie umowy na realizacje projektu "Przedszkole dobre na start"

W dniu 24.07.2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Projekt zintegrowany: Przedszkole dobre na start”. Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Logo projektu

Głównym celem projektu, jest poprawa dostępności do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zabłudów (BOF) dzięki stworzeniu 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wzbogacenie i poprawa jakości kształcenia przedszkolnego  oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z przedszkola w Zabłudowie. Cel ten zostanie  zrealizowany m.in. poprzez realizację celi niniejszego projektu tj. zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej infrastruktury i zakup wyposażenia przedszkola w Zabłudowie.

Przebudowa obejmie: 2 sale dydaktyczne, w pomieszczenia gospodarcze, korytarz, stołówkę, zmywalnię, kuchnię, pomieszczenie cateringowe, toaletę, wiatrołap, 2 pokoje zajęć dodatkowych, klatkę schodową, pomieszczenia dydaktyczne, łazienkę, pomieszczenia piwniczne. Rozbudowa obejmie: 2 sale dydaktyczne, 2 schowki na leżaki, 3 łazienki, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, salę sportowo – rekreacyjną, korytarze, szatnię dla dzieci, pomieszczenie socjalne, 2 pomieszczenia gospodarcze, w tym jedno piwniczne pomieszczenie porządkowe, wiatrołap.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 683 883,16 zł

Wartość dofinansowania wynosi: 1 452 634,07 zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.


Tekst: Małgorzaata Piętka

Redalcja: Joanna Jakoniuk

Powrót na początek strony