Przebudowa i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zabłudów – etap III

W ramach projektu podjęte zostaną również działania związane z budową sieci wodociągowej wydatkującej na odcinku 1,947 km (Zabłudów Kowalowce).

Ilustracja do artykułu program.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 


Trwa realizacja projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zabłudów – etap III” realizowanego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW na lata 2014-2020.

W dniu 10.05.2018 r., w wyniku wyłonienia wykonawcy prac związanych z rozbudową i przebudową stacji uzdatniania wody w Zabłudowie w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisano umowę z firmą AQUA-SOFT s.c. ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok. Zgodnie z umową prace mają potrwać do 28.09.2018 r  

W ramach projektu podjęte zostaną również działania związane z budową sieci wodociągowej wydatkującej na odcinku 1,947 km (Zabłudów Kowalowce). Wykonawcą prac zgodnie z podpisaną w dniu 30.04.2018 r. umową są Wodociągi Podlaskie Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Prace potrwają do 30.04.2019 r.

W kolejnym postępowaniu przetargowym wyłoniony zostanie wykonawca prac związanych z przebudową przepompowni ścieków ze zbiornikiem uśredniającym oraz montaż agregatu prądotwórczego na Oczyszczalni Ścieków w Zabłudowie.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 121 763,48 zł

Kwota dofinansowania: 1 614 941,00 zł

Planowany termin zakończenia projektu to 31.05.2019 r.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

 

 

Powrót na początek strony