Przebudowa i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zabłudów – etap IV

Całkowita wartość inwestycji 1 192 362,00 zł z czego przyznane finansowe wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 608 799,00 zł.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg
Fot. źródło: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/ponad-32-mln-zl-dofinansowania-na-inwestycje-wodno-sciekowe-w-podlaskiem.html

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

W dniu 28 grudnia 2019 r. Gmina Zabłudów podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w gminie Zabłudów - etap IV" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przewidzianego do realizacji zadania inwestycyjnego wybudowane zostanie nowe ujęcie wody w miejscowości Kuriany wraz z przebudową systemu odprowadzania wód popłucznych, wybudowana zostanie kontenerowa pompownia wody na stacji wodociągowej z agregatem prądotwórczym w miejscowości Rafałówka oraz zamontowana zostanie kopuła zapachowa na zbiorniku filtrującym w oczyszczalni ścieków w Białostoczku.

Projekt realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj co oznacza, że wydatki związane z realizacją inwestycji obejmują również opracowanie dokumentacji technicznej.

Termin zakończenia realizacji całości operacji, uwzględniający rozliczenie przedmiotowej inwestycji to 30 listopada 2020 r.

Całkowita wartość inwestycji 1 192 362,00 zł z czego przyznane finansowe wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 608 799,00 zł.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

 

(M.P)

Powrót na początek strony