Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dawidowiczach

Planowane do realizacji prace swym zakresem obejmują wykonanie robót rozbiórkowych, docieplenie stropu, cokołu, ścian, przebudowę ganku wykonanie okładziny podestu ganku i schodów zewnętrznych oraz opaski.

Ilustracja do artykułu received_570793163340899.jpeg

 

 

 

 

 


Trwają prace związane z realizacją projektu pn. "Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dawidowiczach" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez połeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Planowane do realizacji prace swym zakresem obejmują wykonanie robót rozbiórkowych, docieplenie stropu, cokołu, ścian, przebudowę ganku wykonanie okładziny podestu ganku i schodów zewnętrznych oraz opaski.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa jakości życia oraz podniesienie standardu usług kulturalnych mieszkańcom wsi Dawidowicze poprzez remont Świetlicy Wiejskiej.

(M.P)

 

 

Powrót na początek strony