Przedszkole dobre na start - projekt dla dzieci i rodziców

Działania w ramach projektu przeznaczone będą dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie. Dla rodziców dzieci przedszkolnych będą organizowane warsztaty: ,,Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – mające na celu poszerzenie wiedzy w zakresie wczesnej edukacji przedszkolnej

Ilustracja do artykułu 100_2655.JPG

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkolno - Przedszkolnym w Zabłudowie w terminie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 r.

Działania w ramach projektu skierowane będą do dzieci w wieku przedszkolnym ( 3-6 lat)  z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabłudowie:

 • Zajęcia językowe - zainteresowanie dzieci nauką języka obcego jako środka komunikacyjnego, wykorzystanie technologii komputerowej w nauce języka,
 • Zajęcia matematyczne - rozwijające kompetencje matematyczne oraz postawę przedsiębiorczą i kreatywną dzieci,
 • Zajęcia logopedyczne - kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
 • Zajęcia teatralne - wyrażanie przeżyć, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki, odkrywanie uzdolnień scenicznych
 • Zajęcia muzyczne - kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • Zajęcia taneczne - rozwijanie poczucia rytmu, ćwiczenia koordynacji ruchowej
 • Zajęcia doświadczalne-dzieci biorą udział w doświadczeniach, wyciągają wnioski, doskonalą uwagę i logiczne myślenie
 •  Misja robotyka - zajęcia z programowania i konstruowania robotów z Lego.
 • Zajęcia zdrowo jem - ekoprzedszkolak- zdobycie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, samodzielne wykonywanie zdrowych posiłków, kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Wycieczka do kina lub teatru lalek i do Centrum Nauki Kopernik
 • Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z wykorzystaniem mini siłowni- rozwój ogólnej sprawności dzieci z wykorzystaniem nowatorskich metod zabaw-minisiłownia.

Działania w ramach projektu przeznaczone będą również dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie: warsztaty dla rodziców: ,,Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – mające na celu poszerzenie wiedzy w zakresie wczesnej edukacji przedszkolnej

Rekrutacja do projektu już niebawem.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent projektu: Gmina Zabłudów

Realizator projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie

(MP)

Powrót na początek strony