Przedszkole dobre na start

Burmistrz Zabłudowa podpisał umowę na tzw. część miękką w ramach której przewidywane są zajęcia różnego rodzaju dla naszych milusińskich jak również programy podnoszące kwalifikacje skierowane do nauczycieli oraz zajęcia dla rodziców

Ilustracja do artykułu 0x0 (3).jpg

 

21 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Gmina Zabłudów podpisała kolejną umowę na realizację zadania związanego z edukacją uczniów, współfinansowaną  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Wicemarszałek Maciej Żywno, nie krył satysfakcji z podpisania kolejnych kontraktów. 
Od kilku tygodni podpisujemy kolejne umowy na projekty realizowane w ramach RPO, a to oznaczaże w całym obrazie regionu środki unijne są dobrze angażowane - czy w rozwój firm czy na potrzeby lokalnych społeczności czy też inwestowanie w najmłodsze pokolenie. Każde z tych działań przynosi ogromne korzyści.

Przedsięwzięcie, które otrzymało dofinansowanie unijne w Gminie Zabłudów to projekt Przedszkole dobre na start.

- To projekt zintegrowany składający się z dwóch części – część twarda polegająca na rozbudowie i przebudowie przedszkola, a  w tej chwili jest podpisywana umowa na tzw. część miękką w ramach której przewidywane są zajęcia różnego rodzaju dla naszych milusińskich jak również programy podnoszące kwalifikacje skierowane do nauczycieli oraz zajęcia dla rodziców – informował burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek.

Szczegółowy opis projektu: 

Beneficjent: Gmina Zabłudów

Tytuł projektu: Przedszkole dobre na start

Wartość projektu: 808,4 tys. zł

Dofinansowanie: 687,1 tys. zł

Dzięki dotacji powstanie 50 nowych miejsc w przedszkolu w Zabłudowie, 10 rodziców weźmie udział w warsztatach, a 6 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje na szkoleniach i studiach podyplomowych. Ponadto 80 podopiecznych przedszkola skorzysta z zajęć dodatkowych, m.in. zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań.

 (MP)

źródło: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/firma-bodex-z-lap-gminy-zabludow-i-nowe-piekuty-podpisaly-umowy-na-realizacje-projektow-z-rpowp-2014-2020.html

 

Powrót na początek strony