Remont świetlicy w Ciełuszkach

W zakres remontu wchodzi wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku oraz remont trzech pomieszczeń: korytarza, sali o pow. 69 m kw oraz pomieszczenia gospodarczego.

Ilustracja do artykułu świetlica ciełuszki małe.jpg

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.facebook.com/Cie%C5%82uszki-686124638072758/


 

W dniu 4 lipca 2018 r. Gmina Zabłudów podpisała umowę w związku z otrzymaniem finansowego wsparcia na realizację zadania pn. „Remont Świetlicy Wiejskiej w Ciełuszkach” ze środków Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizacje przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”.

Projekt „Remont Świetlicy Wiejskiej w Ciełuszkach” jest operacją, której głównym celem są prace remontowo – budowlane budynku świetlicy wiejskiej dotyczące robót elektrycznych na parterze budynku oraz remont korytarza (ok 11m2), sali spotkań (ok 68m2) i pomieszczenia gospodarczego (ok 19m2). Zaplanowany do przeprowadzenia remont pomieszczeń związany będzie z wymianą podłóg, remontem ścian oraz renowacją sufitów.

Remont Świetlicy Wiejskiej w Ciełuszkach przyczyni się do aktywizacji mieszkańców sołectwa Ciełuszki oraz okolicznych sołectw poprzez udostępnienie im infrastruktury umożliwiającej organizację działań związanych z przygotowaniem interesującej i kształcącej oferty spędzania czasu wolnego dla każdej grupy wiekowej, organizację spotkań, a tym samym przyczyniającej się do nawiązywania i rozwoju więzi międzypokoleniowych. Wyremontowana Świetlica Wiejska umożliwi mieszkańcom organizację spotkań kulturalnych w tym m. in.: spotkań wielkanocnych i bożonarodzeniowych, podczas których mieszkańcy wykonują ozdoby świąteczne, zajęć kulinarnych, występów artystycznych lokalnych zespołów mniejszości narodowych. Poprawa stanu infrastruktury społecznej w miejscowości Ciełuszki w Gminie Zabłudów przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej gminy oraz do zwiększenia integracji społecznej co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Zadanie finansowane będzie ze środków Województwa Podlaskiego (dotacja w wysokości 8 749,00 zł), funduszu sołeckiego miejscowości Ciełuszki (5 000,00 zł) oraz ze środków własnych Gminy Zabłudów.

 

 

(M.P.)

Powrót na początek strony