Rozpoczęto termomodernizację świetlicy wiejskiej w Kaniukach

Tablica informująca o źródłach finansowania projketu

logo projektu

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Gmina Zabłudów podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych „WYGODA” Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 r.

 

Zgodnie z podpisaną umową prace mają zakończyć się w terminie do 31.08.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Kaniukach w Gminie Zabłudów prowadzący do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska w Gminie Zabłudów. Zakres prac obejmuje między innymi wykonanie robót termomodernizacyjnych związanych z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją. Zostanie wykonana również opaska wokół budynku. Zostaną przeprowadzone zabiegi modernizacyjne instalacji grzewczej wraz z wymianą źródła ciepła – starego pieca kaflowego w złym stanie technicznym, na nowy piec wolnostojący. Dodatkowo wykonana  zostanie budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Tekst: Małgorzata Piętka
Redakcja: Joanna Jakoniuk
Powrót na początek strony