Termomodernizaja świetlic i budynku uzyteczności publicznej

W ramach prac przewidzianych do realizacji w ramach projektów wykonane zostaną m.in. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przeprowadzone zostaną zabiegi modernizacyjne instalacji grzewczych wraz z wymianą źródeł ciepła, docieplenie ścian zewnętrznych docieplenie stropów, a także wykonane zostaną podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Ilustracja do artykułu szkoła krynickie.jpg

W dniu23 lipca 2019 r. Gmina Zabłudów podpisała 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

 

Wsparciem, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objęte zostaną następujące inwestycje:

 Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach

Całkowita wartość projektu wynosi: 157 122,66 zł

Kwota dofinansowania: 110 709,36 zł

Okres realizacji projektu: 07.09.2018 r. – 29.06.2020 r.

 Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach

Całkowita wartość projektu wynosi: 198 130,42 zł

Kwota dofinansowania: 152 885,92 zł

Okres realizacji projektu: 07.09.2018 r. – 29.06.2020 r

 Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlikach

Całkowita wartość projektu wynosi: 258 772,00 zł

Kwota dofinansowania: 186 243,50 zł

Okres realizacji projektu: 07.09.2018 r. – 29.06.2020 r

Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krynickich

Całkowita wartość projektu wynosi: 853 860,45 zł

Kwota dofinansowania: 672 613,86 zł

Okres realizacji projektu: 20.11.2018 r. – 29.06.2020 r

 

Głównym celem projektów jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej tj.: świetlicy wiejskiej w Kaniukach, świetlicy wiejskiej w Rzepnikach, świetlicy wiejskiej w Koźlikach oraz budynku w Krynickich w Gminie Zabłudów prowadzących do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska w Gminie Zabłudów.

(M.P.)

Powrót na początek strony