Trwa przebudowa i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zabłudów – etap III

Trwają prace związane z rozbudową i przebudową stacji uzdatniania wody w Zabłudowie wykonywane w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zabłudów – etap III” realizowanego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW na lata 2014-2020. Wykonawcą robót budowlanych jest firma AQUA-SOFT s.c. ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok. Zgodnie z umową prace mają potrwać do 28.09.2018r.

Ilustracja do artykułu IMG_20180921_101345.jpg

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W ramach projektu podjęte zostaną również działania związane z budową sieci wodociągowej wydatkującej na odcinku 1,947 km (Zabłudów Kowalowce) oraz prace związane z przebudową przepompowni ścieków ze zbiornikiem uśredniającym oraz montaż agregatu prądotwórczego na Oczyszczalni Ścieków w Zabłudowie.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 121 763,48 zł

Kwota dofinansowania: 1 614 941,00 zł

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

M.P.

Powrót na początek strony