Trwają prace związane z budową drogi gminnej w miejscowości Kuriany

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.

Ilustracja do artykułu 21.09.1.jpg

 

Głównym celem projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego oraz rowerowego na terenie BOF.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje m.in. budowę ciągów pieszo – rowerowych, budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej, prace związane z branżą drogową, wykonanie niskoemisyjnego oświetlenia, zakup i montaż wiat przystankowych wyposażenie parkingów w stojaki rowerowe i wiaty rowerowe (Bike &Ride).

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz, prace potrwają do 30.09.2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 159 335 612,90 zł

Kwota dofinansowania: 90 382 473,62 zł

Okres realizacji projektu: 24.08.2016 r. – 30.04.2020 r.

Całkowita wartość zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Kuriany gm. Zabłudów (w tym ścieżki rowerowej), stanowiącego przedłużenie ulicy Gminnej w Białymstoku” wynosi około 15 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 766 605,59 zł.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

(M.P)

 

Powrót na początek strony